ANA SAYFA

“Her defasında insanlığa, kendi kişinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde bulun”

Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, 1785 *

“… Eylemlerimiz için kural belki de biyoetik istem olmalıdır. Her canlı varlığa ilkesel olarak kendinde bir amaç olarak saygı göster ve mümkünse böyle muamele et.”

Fritz Jahr, Bio-Ethik, 1927 ¥

 

DUYURULAR

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Ismayil Zulfugarov ve doktorant Aynura Pashayeva'nın 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezini ziyaretleriyle ilgili duyuruya ve fotoğraflara erişmek için tıklayınız.


Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan “Turkish Journal of Bioethical Reflections” yayın hayatına başlamıştır. Açık erişimli, ücretsiz ve çift-kör hakemli bir dergi olan Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik alanında ve ilgili diğer alanlarda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları elektronik ortamda yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe veya İngilizce hazırlanan bilimsel çalışmalar (araştırma makaleleri, derlemeler, vaka analizleri), editöre mektuplar, etkinlik sunumları, mevzuat değerlendirmeleri, söyleşiler, anı/edebiyat/eleştiri yazıları ve öğrenci görüşleri gibi çalışmalara yer vermektedir.

Yılda iki sayı olarak "Turkish Journal of Bioethical Reflections” adıyla yayınlanacak dergimize Haziran ve Aralık sayıları için yayın kabulü başlamış olup erişim dergipark.org.tr/tr/pub/bioref adresinden sağlanabilmektedir.


H.Ü. Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (HÜBAM) ve Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) işbirliği ile düzenlenen "Bilimsel Araştırma Etik Komisyon Üyelerine Yönelik Temel Araştırma Eğitimi" 2-4 Mart 2022 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilmiştir. Etkinlikle ilgili bilgi, afiş ve fotoğraflara erişmek için tıklayınız.


yeniREFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" yayımlandı! 

UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Biriminin (Turkish Ethics Unit of the International Network-UNESCO Chair in Bioethics at the Hacettepe University Medical School) ve H.Ü. Biyoetik Merkezinin ortak yayını olan Newsletter of the UNESCO "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY"in Aralık, 2021 sayısı sizlerle buluşuyor.

Keyifli okumalar dileriz,

Saygılarımızla.


Önceki Sayılar

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Haziran 2021, Cilt 4, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Aralık 2020, Cilt 3, Sayı 2.

''REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY'' Haziran 2020, Cilt 3, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Aralık 2019, Cilt 2, Sayı 2.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY" Haziran 2019, Cilt 2, Sayı 1.

"REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY'' Aralık 2018, Cilt 1, Sayı 1.


Merkezimizin COVID-19 Salgını ile ilgili duyurusu için lütfen TIKLAYINIZ.


Duyuru arşivi için tıklayınız.

Etkinlik arşivi için tıklayınız.hubam@hacettepe.edu.tr